SALONGER

SALONG CITY

Sex Stolar City grundades 1967 av frisör Jan Nilsson och drevs därefter vidare av sonen Richard Nilsson. I December 2020 togs Sex Stolar över av Ertan Zeki som sedan 2004 drivit salong Slottsstaden. Sex Stolar City har liksom Sex Stolar Slottsstaden idag en lojal kundkrets med återkommande stamkunder i varierande åldrar.

SALONG SLOTTSSTADEN

Sex Stolar Slottsstaden startades av Ertan Zeki år 2004. Sedan dess har den blivit en av Malmös mest väletablerade salonger med många stamkunder i alla olika åldrar. I December 2020 tog Ertan Zeki över Sex Stolar City från välmeriterade Richard Nilsson, son till grundaren Jan Nilsson. Idag har Sex Stolar alltså två salonger: Sex Stolar City på Djäknegatan och Sex Stolar Slottsstaden på Regementsgatan, båda under ledning av Ertan Zeki.