SALONG SLOTTSTADEN

Sex Stolar Slottstaden startades av Ertan Zeki år 2004 och låg först på Västra Rönneholmsvägen under namnet Zeki Hair för att sedan flytta till Regementsgatan 96 år 2007.
Under snart femton år har Zeki Hair blivit en av Malmös mest väletablerade salonger med många stamkunder i alla olika åldrar. I December 2020 tog Ertan Zeki över Sex Stolar från välmeriterade Richard Nilsson, son till grundaren Jan Nilsson.
Zeki Hair bytte namn till Sex Stolar Slottstaden och idag har Sex Stolar alltså två salonger: Sex Stolar City på Djäknegatan och Sex Stolar Slottstaden på Regementsgatan, båda under ledning av Ertan Zeki.