SALONG CITY

Sex Stolar City grundades 1967 av frisör Jan Nilsson och drevs därefter vidare av sonen Richard Nilsson.
I December 2020 togs Sex Stolar över av Ertan Zeki som under femton år drivit salong Zeki Hair på Regementsgatan 96.
Sex Stolar City har liksom Sex Stolar Slottstaden idag en lojal kundkrets med återkommande stamkunder i varierande åldrar.